Entradas

Paisaje y participación ciudadana II

Paisaje y participación ciudadana II

Hi ha un consens generalitzat sobre el fet que les polítiques de paisatge no es poden basar exclusivament en la normativa i la regulació, sinó que també és necessari que responguin a una aspiració i una pràctica del conjunt de la societat. Per això cal que les persones siguin sensibles al paisatge, a la necessitat de protegir-lo, de potenciar-ne els valors i de promoure’n la gestió i l’ordenació adequades.

Fuente original:

Jaume Busquets Fàbregas, J. i Rubert Tayà, J. (2011): La sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI. Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Disponible en: https://sites.google.com/a/musave.site/lindenclyde/pays-med-urban-la-sensibilitzacio-en-paisatge-un-repte-per-al-segle-xxi-awareness-raising-on-landsca-8439387873